Debreceni Nyári Egyetem - Grundtvig projekt 2010
„Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben”
magyarul | in English
News from Education & Culture DG

Unable to open RSS Feed http://ec.europa.eu/education/rss_education_en.xml with error HTTP ERROR: 301, exiting

A Debreceni Nyári Egyetem Grundtvig - AZ anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben című projektjének honlapja

A műhely adatai

Időpontja: 2010. október 14 - október 23.
Helye: Debrecen, Magyarország
Témája: Aktív és aktuális tudás a magyarországi kulturális folyamatokról, tapasztalatcserével egybekötve - Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben

A műhely célcsoportjai

Az Európai Unió országaiban élő és aktívan működő magyar közösségek (szakmai szervezetek, egyházközségek, baráti társaságok, cserkész szövetségek, oktatással foglalkozó szervezetek, stb) vezetői és tagjai, akik különösen fontosnak tartják a magyar identitás megőrzését és tevékenységüket főként a kultúra területén fejtik ki. Különös fontosnak tartjuk az idősebb - nyugdíjas - generáció tagjainak részvételét, akik a műhelyen való részvétel során átadhatják addigi tapasztalataikat és egyben szakma és módszertani segítséget kaphatnak ahhoz, hogy az ifjabb nemzedék tagjai számára korszerű formában tudják közvetíteni a magyar múlt és jelen kulturális értékeit. Tervezett létszám 22 fő.

A műhely programja három fő területet ölel fel:

1. a résztvevők kölcsönösen tájékoztatják egymást saját tapasztalataikról azzal a céllal, hogy az általánosítható elemeket nemzetközi szinten közkinccsé tegyék más szervezetek részére;

2. a kortárs magyar kultúrával (irodalom, zene, színház, popkultúra, stb.) kapcsolatos legújabb ismeretek elsajátítása előadások és kerekasztal-beszélgetések formájában; a Debreceni Egyetem és a magyar kulturális élet ismert személyiségei tájéákoztatják a résztvevőket a rendszerváltás óta eltelt két évtized legfontosabb kulturális eredményeiről;

3. rendezvényprojektek tervezési szimulációi: ünnepségek, iskolai rendezvények, bálok, kállítások és más közösségi rendezvények megszervezéséhez. A kiscsoportos foglalkozás formájában megvalósuló műhelymunkát a nemzetközi hírű Vojtina Bábszínház, a debreceni Tímár-ház, a Kölcsey Művelődési Központ tapasztalt munkatársai, iskolaigazgatók és vezető tanárok, múzeulógusok és könyvtárosok, amatőr színtársulatok vezetői, valamint a Debreceni Nyári Egyetem oktatási és szervezési szakemberei vezetik.

Várható eredmények

A háromféle tevékenységetmegvalósító tanulói műhely programjának résztvevői olyan ismereteket és készségeket sajátíthatnak el, amelyek lehetővé teszik számukra egyrészt saját közösségük, másrészt a „befogadó” ország érdeklődő állampolgárai részére korszerű, érdekes és színvonalas programok megszervezését és levezetését a magyar kultúra több területén. A rendezvényprojektek tervezési szimulációi segítségével a résztvevők konkrét programokat állítanak össze, amelyek megvalósíthatóságát a műhelyeket vezető szakemberek irányítása, a csoportos konzultáció, valamint a program szerves részét képező feedback és annak értékelése biztosítja.