Debreceni Nyári Egyetem - Grundtvig projekt 2010
„Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben”
magyarul | in English
News from Education & Culture DG

Unable to open RSS Feed http://ec.europa.eu/education/rss_education_en.xml with error HTTP ERROR: 301, exiting

A program háttere

A Debreceni Nyári Egyetem 1927 óta foglalkozik a magyar nyelv és a magyar kultúra nemzetközi szintű terjesztésével, főként a magyar nyelv tanításán és a kiegészítő kulturális programok megszervezésén keresztül. A közel egy évszázadnyi tapasztalat azt mutatja, hogy a számos külföldi érdeklődő mellett jelentős mennyiségben vettek és vesznek részt a magyar nyelv és kultúra különféle tanfolyamain olyan magyar származású hallgatók, akik idegen környezetben is fontosnak tartják identitásuk megőrzését és gyökereik mélyebb megértését.

Különösen a Kelet-Európában lezajlott rendszerváltás óta eltelt két évtized alatt egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az Európában élő magyar közösségek alapvető érdeke az anyaországgal való szoros kapcsolattartás. Ugyanakkor formális és nem formális csatornákon keresztül szerzett információk azt is világossá teszik, hogy a kisebbségi nyelv és kultúra megtartása, sőt továbbadása folyamatosan akadályokba ütközik, nehéz legyőzni az asszimilációs vagy beilleszkedési törekvéseket, nem ismeretesek a célravezető és kedvező hatásokat gyakorló kompromisszumok elérésének módozatai.

További nehézségeket okoz az a nyilvánvaló tény, hogy bár az etnikai kisebbség helyzete és lehetőségei országról-országról változnak, ezek összegzésére, a tapasztalatok kicserélésére alig-alig nyílik mód. Mindezek tudatában levélben kerestünk meg csaknem 60 kisebbségben élő magyar közösséget és szervezetet, hogy megtudjuk, miben igényelnének segítséget, szakmai-módszertani tanácsokat és tanulási lehetőségeket. A rendkívül lelkes és gyors válaszokból egyértelműen kiolvasható, hogy egy nemzetközi összetételű tanulói műhely fontos segítséget nyújthat bizonyos jövőbeli tevékenységekhez.