MAGYAR | ENGLISH | DEUTSCH
DNYE

Debreceni Nyári Egyetem @1927

"Egy nyelv tanítása elválaszthatatlan az adott nemzet kulturális értékeinek közvetítésétől."

Kérjük, ezt mindenképpen olvassa el!

Jelentkezés

 

Fizetés

Bankszámlaszámunk:

Magyarországról történő átutalás esetén:
11600006-00000000-04165015 (ha euróban fizet),
11600006-00000000-02994114 (ha HUF-ban vagy más valutában fizet).
Bankunk címe: ERSTE Bank Hungary Nyrt., H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Külföldről történő átutalás esetén:
Swift code: GIBAHUHB
IBAN: HU16 1160 0006 0000 0000 0416 5015 (ha euróban fizet),
IBAN: HU06 1160 0006 0000 0000 0299 4114 (ha HUF-ban vagy más valutában fizet).
Bankunk címe: ERSTE Bank Hungary Nyrt., H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Az átutalás költségei a befizetőt terhelik. (Euróban történő utalás esetén a bankköltség 10,00 EUR.).
Kérjük, a befizetést igazoló nyomtatványon tüntesse fel a résztvevő nevét!

– bankkártyával (VISA/MASTERCARD): kérjük, adja meg munkatársunknak a bankkártya számát, lejárati idejét és a CVV2 kódot (háromjegyű szám a kártya hátoldalán, az aláírási sávban).

– személyesen az irodánkban euróval és forinttal (Debreceni Egyetem, Egyetemi Templom épülete).

Kedvezmények

Lemondás


Általános információk

Nyelvi kurzusok

Tematikus kurzusok

Utazás Debrecenbe

Debrecent Budapestről autóval az M3-as autópályán, majd az M35-ös autópályán kb. 2,5 óra alatt lehet elérni, autópályadíj fizetése kötelező a benzinkutaknál. Az M35-ös autópályáról hajtson le az első debreceni kijáratnál (Debrecen észak), és a városban kövesse a Debreceni Egyetem jelzést.

Budapestről a Nyugati, és a Keleti Pályaudvarról, valamint a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről (Ferihegy) érkeznek pótjegyköteles gyorsvonatok és a helyjegyköteles InterCity (IC) vonatok Debrecenbe. Jegyet a pályaudvarokon lehet venni (lásd a mellékelt tájékoztatót: MÁV Ferihegy) vagy online. Az online jegyvásárlásról és a vonatok menetrendjéről a www.mav.hu honlapról tájékozódhat. A 2. Terminálról a Ferihegy állomásra nappal a 200E busz, éjszaka pedig a 900-as éjszakai autóbusz közlekedik. A buszok menetrendje www.bkv.hu oldalon található. Buszjegyet a repülőtéren napközben a postán, a hírlapüzletekben (Relay) vagy a buszmegállóban található automatából lehet vásárolni, melynek ára 350 HUF. Jegyváltásra a buszon a járművezetőnél is van lehetőség 450 HUF-ért.

Debrecenben az egyetem a vasútállomásról az 1-es villamossal közelíthető meg (megálló: Egyetem, az állomástól a 12. megálló). Vonaljegyet az újságosnál lehet kapni (300 HUF/db), vagy a villamosvezetőnél (400 HUF/db).

Ösztöndíjak
Kérjük, hogy a pályázati határidőket figyeljék a pályázat kiírójának honlapján.

Egyéb információk

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A panaszok kivizsgálásának és kezelésének módja/

A panaszkezelési eljárás célja, hogy az intézménnyel kapcsolatban felmerült problémákat, panaszokat minél hatékonyabban és minél gyorsabban kezelni tudja. Az intézmény minőségbiztosítási rendszere alapvető célként tűzi ki, hogy a lehető legkevesebb probléma merüljön fel a működés során, így minél kevesebbszer forduljanak elő panaszok. Mindazonáltal ha eltérések, hibák, illetve hiányosságok mégis bekövetkeznek, az illetékes munkatárs minél hamarabb intézkedjen a panasz elhárítása érdekében, továbbá mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az ilyen jellegű panaszok, illetve hibák ne forduljanak elő többet.A panaszkezelés hatálya kiterjed:

Az elégedetlen ügyfelek számára panasz bejelentési lehetőséget biztosítunk, amelyet a következőképpen tehetnek meg:

A panaszok kivizsgálásának és kezelésének módja:

Ssz.

Lépés

1.

A panasz bejelentése az intézmény számára szóban vagy írásban.

2.

Szóbeli panasz – feljegyzés készítése a panaszról.

3.

Írásbeli panasz – a panasz regisztrálása.

4.

A panasz továbbítása az illetékes személy felé.

5.

A panasz kivizsgálása, jogosságának vizsgálata 3 munkanapon belül.

6.

A vizsgálat eredménye – a panasz nem jogos: a panasz elutasítása, az ügyfél tájékoztatása 8 munkanapon belül.

7.

A vizsgálat eredménye – a panasz jogos: a panasz rendezése, kezelése.

8.

Egyeztetés a panaszossal, az ügyfél hivatalos írásban történő tájékoztatása.

A panaszok kivizsgálásának és kezelésének módjának leírása:

Az ügyfél a fennálló panaszt bejelentheti az oktatási főreferensnél, a kapcsolattartó személynél, valamint a felnőttképzési tevékenységért felelős vezetőnél. A panasz bejelentését megteheti szóban, illetve írásban. Amennyiben a panasz szóban érkezik, arról az illetékes munkatárs köteles feljegyzést készíteni.
Amennyiben a panasz írásos úton érkezik be a szervezethez, az oktatási főreferens regisztrálja azt. Valamennyi beérkező panaszt – mind szóbeli, mind írásos – rögzíteni kell az egységes ügyfélpanasz nyilvántartó lapon. Az elkészített nyomtatványokat dátum szerinti sorrendben kell lefűzni és tárolni, ami szintén az oktatási főreferens hatáskörébe tartozik.
A beérkezett panaszt az oktatási főreferens továbbítja az illetékes személy felé. A felelős a panasz jogosságát 3 munkanapon belül ellenőrzi. Amennyiben a panasz nem jogos, a panaszt elutasítja, és erről tájékoztatja a panaszbejelentő ügyfelet 8 munkanapon belül. Amennyiben a panasz jogosnak minősül, a felelős munkatárs megkezdi a probléma elhárítását, azaz a panaszkezelést. A panasz kezelése folyamán a felelős munkatárs folyamatos kapcsolatban áll a panasszal élő ügyféllel, hogy a panaszkezelés az ügyfél igényeinek megfelelően legyen kielégítve. Amikor a felelős munkatárs és a panaszbejelentő ügyfél konszenzusra jutott, a panasz kezeléséről hivatalos dokumentum készül – amelyet a panaszbejelentő űrlap tartalmaz – továbbá a panaszbejelentő ügyfél számára hivatalos úton történő tájékoztatást küld ki postai úton, vagy online.
A beérkezett panaszok az éves minőségcélok értékelésének alapját képezik, és az esetlegesen felmerülő panaszok további előfordulásának megakadályozására lépéseket és intézkedéseket fogalmaznak meg a szervezet munkatársai közösen.
A panaszkezelési eljárásról szóló dokumentum az irodában kerül kifüggesztésre, az ügyfelek számára is jól látható és hozzáférhető helyen. Az ügyfélpanasz nyilvántartó lap a panaszkezelési eljárásról szóló dokumentum mellé kerül kifüggesztésre.

Jogszabályi hivatkozás:

- 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Fktv.)
- 58/2013. (XII.13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól
- 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról.

ÜGYFÉLPANASZ NYILVÁNTARTÓ LAP

Jelentés időpontja:

Iktatószám:

A bejelentő neve:

A jelentés módja:

Ügyfél panasza:

 

 

Dátum:

 

 

……………………………………………..

Észrevételt fogadó aláírása

Intézkedés:

 

 

 

Dátum:

 

 

……………………………………………..

Intézkedő aláírása

 


 

2016. évi elégedettségmérés eredményei:

 

Képzési program

Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival?

Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával?

Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek?

Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel?

Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével?

Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével?

Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?

Lemorzsolódás

aránya

 

A modern kori Magyarország történelme és kultúrája

E-000132/2014/D001

 

 

91%

 

 

87%

 

 

90%

 

 

89%

 

 

90%

 

 

93%

 

 

93%

 

 

0%

Magyar C2 1 1 063 egyéni A1-C2 szintű magyar mint idegen nyelvi képzés

 

 

 

100%

 

 

80%

 

 

70%

 

 

80%

 

 

80%

 

 

80%

 

 

80%

 

 

0%

Magyar C2 1 1 062 csoportos A1-C2 szintű magyar mint idegen nyelvi képzés

 

 

 

96%

 

 

91%

 

 

93%

 

 

90%

 

 

94%

 

 

95%

 

 

95%

 

 

1,2%

Magyar C2 1 1 104 csoportos A1-C2 szintű magyar mint idegen nyelvi képzés

 

 

96%

 

 

87%

 

 

89%

 

 

85%

 

 

86%

 

 

89%

 

 

89%

 

 

6,7%

Angol C2 1 1 102 Általános angol nyelv - KER C1 szint

 

 

100%

 

 

80%

 

 

85%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

0%

 


 

Nyilvántartásba vételi szám: E-000132/2014