Üdvözöljük a Debreceni Nyári Egyetem hivatalos honlapján!
2013: megőrizve-megújulva tovább a megkezdett úton

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az eredményesség és a minőség egyetlen lehetséges biztosítéka a mindenkori viszonyokhoz való gyors és rugalmas alkalmazkodás. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a magyar nyelv és kultúra továbbra is sokakat vonz, sokan szeretnének megtanulni magyarul, és még többen kíváncsiak a magyar hagyományok, a magyar történelem, a magyar kultúra és a mai magyar valóság sajátosságaira. Ugyanakkor az is jól látható, hogy bizonyos szokások megváltoztak: az anyagi háttér, az állami ösztöndíjak csökkenése és a folyamatos áremelkedések – különösen a fiatalok számára – nehezítik a Debreceni Nyári Egyetem által kínált lehetőségek igénybe vételét. Ez egyértelműen arra késztette a magyar nyelv és kultúra ügyét 1927 óta töretlenül szolgáló intézmény vezetőségét, hogy változtasson a korábbi évek gyakorlatához képest.

Az új struktúra lényege: 2012-től koncentráltabban, nagyobb rendszerességgel és homogénebb csoportokkal igyekszünk megfelelni a jelenlegi elvárásoknak. Részben a budapesti nyelviskolánk gyakorlatát követve Debrecenben is csaknem minden hónapban kínálunk hagyományos, intenzív vagy szuperintenzív nyelvtanfolyamokat, amelyek mellett lesznek tavaszi és őszi szemeszterkurzusok, folytatjuk és folyamatosan bővítjük a külföldi helyszíneken – Nagyváradon, New York-ban és Antwerpenben – elindított programjainkat, valamint a magyar kultúra számos elemét (történelmet, zenét, színházat, néprajzot stb.) feldolgozó ún. tematikus kurzusokat.

A 2013-as év a Debreceni Nyári Egyetem és a Debreceni Egyetem még szorosabb együttműködésének az éve lesz. Az Európai Uniós hallgatói mobilitás kiszélesedése, a Debrecenben tanuló külföldi hallgatók növekvő száma és a nemzetközi szinten is elvárt esélyegyenlőség és átjárhatóság hívta életre azt az igényt, hogy a több mint egy évszázada alapított Debreceni Egyetem a nyári szünetben is rendszeresen ajánljon szakmai kurzusokat magyar és külföldi hallgatóknak. A tervek szerint folyamatosan bővülő kínálat nemcsak a külföldiek számára teszi lehetővé a kikapcsolódással és a magyar kultúrával való megismerkedéssel egybekötött intenzív tanulást, hanem arra is alkalmas, hogy a magyar hallgatók angol nyelven ismerkedjenek meg leendő szakmájuk egy-egy kiemelt területével igazi nemzetközi környezetben.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Kurzusaink
Széles kurzusválasztékunk a biztosíték arra, hogy a hozzánk érkező diákok között mindenki megtalálja a számára legérdekesebb témákat, programokat.


Jelentkezés
A Debreceni Nyári Egyetem kurzusaira többféleképpen jelentkezhet. Kérjük, kattintson ide, hogy kiválaszthassa az Önnek legmegfelelőbb módot!


Programjaink
Rendszeresen szervezünk konferenciákat és módszertani képzéseket, hogy segítsük a határon túli magyar közösségek oktatási tevékenységeit.


Tananyagok
Tanfolyamaink jelentős részének oktatási struktúrája a Hungarolingua című sorozat egynyelvű könyveire épül.

ELÉRHETŐSÉGEINK
Debreceni Nyári Egyetem
Levelezési cím: H-4010 Debrecen, Pf. 35.
Telefon: +36 52 532 594
Fax: +36 52 532 595
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu

Legfrissebb híreink

Nyári ösztöndíj lehetőségek

2014-04-13

Örömmel értesítjük, hogy a Debreceni Nyári Egyetem idén is meghirdeti a nyári kurzusokra szóló ösztöndíj-programját, amelynek fő támogatói az intézmény partnerei.


Partner kiadók kiadványai

2014-04-11

Örömmel értesítjük a kedves érdeklődőket, hogy a Debreceni Nyári Egyetem saját tananyagain kívül a partner kiadók néhány kiadványát is forgalmazza, melyek a nyelvtanulók nagy segítségére lehetnek.


Ifjúsági táborok

2014-03-19

A Debreceni Nyári Egyetem és partnerei nyári ifjúsági táborokat szervez július és augusztus folyamán. A programok történelmi hagyományokra, emlékeinkre, valamint a természeti örökség megőrzésére irányulnak.


Welcome to the Official Webpage of Debrecen Summer School
2013: Treading the Old Trail Unchanged but Reinvigorated

If experience of the past couple of years is anything to go by, swift and flexible adaptation to a changing environment is the only guarantee of success and quality. We believe that the Hungarian language and culture remain to be attractive to a lot of people. Many would like to study Hungarian and even more are eager to find out about Hungarian traditions, history, and culture as well as today’s Hungarian reality. At the same time, it is also clear that certain patterns have changed. Dwindling finances, recent drops in the number of government scholarships, and sharp hikes in prices have all made it harder for young people to take the opportunities offered by Debrecen Summer School. This has inevitably prompted the management of the institution, which has faithfully served the cause of the Hungarian language and culture since 1927, to slightly change the course of its operations.

The gist of the new structure is as follows: As of 2012, we have been trying to meet our customers’ expectations by offering more compact and homogeneous study groups at courses launched more frequently through the academic year. Partly treading in the footsteps of our Budapest language school, the Debrecen institution will also offer regular, intensive, and super-intensive courses practically each month. In addition to this, the spring and fall semester courses will remain on schedule. The programs launched in venues abroad (Oradea, New York, and Antwerp) will be expanded, as will the list of the so-called thematic courses, which cover various aspects of Hungarian culture (history, music, theater, ethnography, etc.).

2013 will witness the relationship between the University of Debrecen and Debrecen Summer School get stronger than ever. The broadening scope of EU student mobility, the increasing number of international students studying in Debrecen, and equal opportunities as well as transferability expected both on domestic and international levels, have all contributed to create new requirements. To meet them, the more than 100-year-old UD is proud to offer brand new academic courses to both Hungarian and international students. The range of these programs may be expected to be progressively expanded, thus providing overseas guests with opportunities for intensive studies complete with recreation and interesting tidbits about Hungarian culture. On the other hand, Hungarian students will also get a chance to explore various fields of their chosen profession in English and in a truly international environment.
FURTHER INFORMATION

Our Courses
The broad range of our courses guarantees that you will be able to cherry-pick the topics and programs that best suit your needs and interests.


How to Apply?
You can use various channels to apply for Debrecen Summer School’s courses. Please click here to find the way which is most appropriate to you.


Programs
We regularly organize workshops, training courses and conferences to facilitate the educational activities of Hungarian communities beyond the borders.


Study Material
The structure of some of our courses is traditionally based on the Hungarolingua series of monolingual books.

CONTACTS
Debrecen Summer School
Postal Address: H-4010 Debrecen, HUNGARY, PO BOX. 35.
Phone: +36 52 532 594
Fax: +36 52 532 595
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu

Latest News

Scholarship Opportunities for summer 2014

2014-04-13

We are pleased to announce that Debrecen Summer School continues to offer scholarships sponsored by its chief partners for DSS summer courses.


Publications by Partners of Debrecen Summer School

2014-04-11

Debrecen Summer School is happy to announce that, as of lately, and in addition to our own teaching material, we can also offer publications by some of our partners for distribution, which prove to be really beneficial for learners of the Hungarian language.


Ifjúsági táborok

2014-03-19

A Debreceni Nyári Egyetem és partnerei nyári ifjúsági táborokat szervez július és augusztus folyamán. A programok történelmi hagyományokra, emlékeinkre, valamint a természeti örökség megőrzésére irányulnak.


Wir begrüßen Sie auf der Homepage der Sommeruniversität Debrecen!
2013: altes bewahrend – und mit Neuerungen weiter auf dem begonnenen Weg

Wie uns die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, ist eine schnelle und flexible Anpassung an die Veränderungen unserer Zeit der einzige sichere Weg zum Erfolg und zur Qualität. Wir glauben und erfahren auch immer wieder, dass die ungarische Sprache und Kultur auch weiterhin viele Menschen in ihren Bann zieht, viele von ihnen möchten die ungarische Sprache erlernen und noch mehr von ihnen interessieren sich für die ungarischen Traditionen, die ungarische Geschichte, die ungarische Kultur und die Eigenheiten des realen heutigen Ungarns. Zur gleichen Zeit ist es gut zu erkennen, dass sich einige Gewohnheiten ändern: der finanzielle Hintergrund, die Verringerung der staatlichen Stipendien und die stetigen Preiserhöhungen erschwert – besonders den jungen Leuten – die Teilname an den Programmen der Sommeruniversität Debrecen. Dies brachte die Leitung des seit 1927 in Sachen ungarischer Sprache und Kultur funktionierenden Instituts zu dem Entschluss, etwas an der Praxis der letzten Jahre zu verändern.

Die wichtigsten Merkmale der neuen Struktur: seit 2012 bemühen wir uns, konzentrierter, mit größerer Regelmäßigkeit und homogeneren Gruppen den derzeitigen Anforderungen gerecht zu werden. Zum Teil folgen wir dem Beispiel unserer Budapester Sprachschule und bieten mittlerweile auch in Debrecen in fast jedem Monat normale, intensive und superintensive Sprachkurse an. Daneben gibt es auch Semesterkurse im Frühjahr und im Herbst. Zusätzlich erweitern wir unser Kursangebot im Ausland – in Nagyvárad, New York und Antwerpen begonnene Programme – sowie das Kursangebot zur ungarischen Kultur (Geschichte, Musik, Theater, Ethnographie, usw.)

2013 wird die Zusammenarbeit zwischen der Sommeruniversität Debrecen und der Universität Debrecen noch stärker werden. Die immer größere Mobilität der Studenten in der Europäischen Union, die wachsende Anzahl ausländischer Studenten in Debrecen und die international erwartete Chancengleichheit und Bewegungsfreiheit führte zu dem Anspruch, dass die über 100 Jahre alte Universität Debrecen auch in der Sommerpause fachliche Kurse für ungarische und ausländische Interessenten anbieten soll. Den Plänen zufolge ermöglicht das ständig erweiterte Kursangebot nicht nur den Teilnehmern aus dem Ausland das Kennenlernen mit der ungarischen Kultur in entspannter Atmosphäre, sondern gibt auch den ungarischen Studenten die Möglichkeit, einige Themengebiete ihres Fachs in englischer Sprache und internationaler Umgebung kennen zu lernen.
WICHTIGE INFORMATIONEN

Unsere Kurse
Unser breites Kursangebot ermöglicht es, dass alle Lernenden bei uns die für sie interessantesten Themen und Programme finden können.


Anmeldung
Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich für einen Kurs an der Sommeruniversität Debrecen anzumelden. Bitte klicken Sie hier, um den passendsten Kurs für Sie auszuwählen.


Unsere Programme
Wir organisieren regelmäßig Konferenzen und Weiterbildungen zur Methodik, um die ungarischen Gemeinschaften außerhalb der Landesgrenzen bei ihren Unterrichtsaktivitäten zu unterstützen.


Lehrmittel
Unsere Kurse bauen zum großen Teil auf die Struktur der einsprachigen Bücherreihe Hungarolingua auf.

KONTAKT
Sommeruniversität Debrecen
Adress: H-4010 Debrecen, UNGARN, PO BOX. 35.
Telefon: +36 52 532 594
Fax: +36 52 532 595
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu

Latest NewsStipendiumsmöglichkeiten für die Sommerkurse 2014

2014.04.13.

Wir möchten Sie hiermit mit Freude darüber informieren, daß die Sommeruniversität Debrecen auch dieses Jahr verschiedene Stipendien für die Sommerkurse anbietet, deren Sponsoren die Partner unseres Instituts sind.


Veröffentlichungen der Partner der Sommeruniversität Debrecen

2014.04.11.

Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, daß die Sommeruniversität Debrecen neben der eigenen Lehrmaterial Hungarolingua auch weitere Sprachbücher von verschiedenen Buchverlagen vertreibt, die eine weitere Hilfe beim Sprachenlernen sein können.


Ifjúsági táborok

2014.03.19

A Debreceni Nyári Egyetem és partnerei nyári ifjúsági táborokat szervez július és augusztus folyamán. A programok történelmi hagyományokra, emlékeinkre, valamint a természeti örökség megőrzésére irányulnak.