Debreceni Nyári Egyetemről dióhéjban
Bemutatkozás

1927. május 9-én a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kari Tanácsa három debreceni professzor – Hankiss János, Milleker Rezső és Tankó Béla – javaslatára megalapította a Debreceni Nyári Egyetemet. Az intézmény célja a magyar mint egy „kis” nemzet nyelvének népszerűsítése volt egy olyan világban, amelyben – Hankiss szavai szerint – „a nemzetek annyira össze vannak szövődve, hogy reménytelen és helytelen dolog volna egyes vastagabb fonalakat, önálló nemzeti szálakat kiemelni a teljes szövet rovására”. Ő fogalmazta meg azt is, hogy az évszázadok során oly sokat szenvedett Közép-Európa széles körű megismertetése „Magyarország megismerésével kezdődhetik… Hiszen Magyarország története és kulturális élete a Dunai Európa nemzeteinek és értékeinek igen nagy hányadát magába foglalja”.

Nyolcvan évvel később, 2007. június 23-án a Magyar Örökség és Európa Egyesület a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében kinyilvánította, hogy „a Debreceni Nyári Egyetem magyar nyelv őrzésében vállalt szolgálata” méltó a Magyar Örökség cím adományozására. Ugyanezen évben a nyolcvan éve működő intézmény Pro Urbe díjat kapott Debrecen városától. Magyar sikertörténet? Vagy talán debreceni? Valószínűleg mindkettőnél több. Debreceni kezdeményezés az universitas és a nemzetköziség jegyében, amely az eltelt csaknem kilenc évtized alatt világméretűvé nőtte ki magát, példát szolgáltatott több hasonló kezdeményezésnek és mindvégig arra törekedett, hogy őrizze a magyar nyelv és kultúra lángját határon innen és határon túl.

A DNYE mint a külföldiek magyar nyelviskolája

A magyart, mint idegen nyelvet oktató hazai intézmények közül ez az iskola tekint vissza a legnagyobb hagyományokra: 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Évente 30-40 ország több mint 1000 diákját tanítja közel 50 elismert nyelvtanár, akik jelentős tapasztalattal rendelkeznek a külföldiek magyar nyelvi oktatása terén.

A DNYE mint a magyar kultúra közvetítője

A Debreceni Nyári Egyetem a magyar mint idegen nyelv oktatásával és a magyar kultúra terjesztésével foglalkozik. Célja, hogy elősegítse az érdeklődők mélyebb ismeretszerzését a magyar nyelvről és kultúráról. Egy nyelv tanítása elválaszthatatlan az adott nemzet kulturális értékeinek közvetítésétől. A Debreceni Nyári Egyetem kurzusain ajánlott kulturális programok ezért jelentős mértékben hozzájárulnak az elsődleges feladat, a magyar nyelv tanításának minél magasabb szinten való teljesítéséhez. Ennek megfelelően a kurzusok többségén olyan programokra is sor kerül, amelyek a szabadidő aktív eltöltése mellett a magyar kultúra megismertetését, továbbá a nyelvtanulás kötetlen formáját is szolgálják.

A DNYE mint tanárképzési gyakorlóhely

A Debreceni Nyári Egyetem különleges helyzetét kihasználva szeretne minél nagyobb szerepet vállalni azoknak az egyetemi hallgatóknak a gyakorlati képzésében, akik a magyar, mint idegen nyelv tanítását szeretnék hivatásuknak választani. A Károli Gáspár Református Egyetemmel kötött megállapodás értelmében 2011-től kezdve az egyetem tanárjelöltjei a DNYE kurzusain is teljesíthetik szakmai gyakorlatukat. A szakmai gyakorlat célja a szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (pl. tanórára való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanári szerepkörök, pedagógiai mérések és kísérletek) megszerzése, a munkahely világával való ismerkedés (pl. iskolai élet, iskolavezetés), valamint az, hogy a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében jártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási folyamatok értékelésében, fejlesztésében és kutatásában.
Ismerje meg a Nyári Egyetem csapatát!
Munkatársak

Dr. Szaffkó Péter
Ügyvezető

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Dr. Csontos Pál
Tanulmányi igazgató

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Dr. Duffek Mihály
Művészeti igazgató

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Dr. Dobi Edit
Szakmai felelős

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Karácson Zsófia
Irodavezető - Debrecen

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Siklósi Zoltán
Irodavezető - Budapest

E-mail: budapest@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 30 928 65 77
Helmeczi Boglárka
Gazdasági felelős

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Kulcsár Judit
Szervező, német referens

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Varga Dorina
Szervező

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Veréb András
Szervező, angol referens

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594


Adatszolgáltatás


ELÉRHETŐSÉGEINK
Debreceni Nyári Egyetem
Levelezési cím: H-4010 Debrecen, Pf. 35.
Telefon: +36 52 532 594
Fax: +36 52 532 595
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu

Legfrissebb híreink

Nyári ösztöndíj lehetőségek

2014-04-13

Örömmel értesítjük, hogy a Debreceni Nyári Egyetem idén is meghirdeti a nyári kurzusokra szóló ösztöndíj-programját, amelynek fő támogatói az intézmény partnerei.


Partner kiadók kiadványai

2014-04-11

Örömmel értesítjük a kedves érdeklődőket, hogy a Debreceni Nyári Egyetem saját tananyagain kívül a partner kiadók néhány kiadványát is forgalmazza, melyek a nyelvtanulók nagy segítségére lehetnek.


Ifjúsági táborok

2014-03-19

A Debreceni Nyári Egyetem és partnerei nyári ifjúsági táborokat szervez július és augusztus folyamán. A programok történelmi hagyományokra, emlékeinkre, valamint a természeti örökség megőrzésére irányulnak.


A Debreceni Nyári Egyetem partnerei:

Akadémiai Kiadó
Best Western Hotel Kálvin*** Debrecen
Bridge Language Study House
Campus Étterem, Debrecen
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata
ECOSE.org
FAG
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
HUNÉP KLK Hotel Zrt.
Hungarian Translations Services
Institute for Cultural Diplomacy
Litográfia Nyomda
Magyar Ösztöndíj Bizottság
Magyar-Osztrák Akció Alapítvány
MOZAiKON.HU
Nagyerdei Étterem
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága
People Team Alapítvány
SummerSchoolsinEurope.eu
Tempus
The Debrecen Sun
TIGÁZ Zrt.
Tourinform Debrecen
About Debrecen Summer School in a Nutshell
Introduction

Prompted by three professors (János Hankiss, Rezső Milleker, and Béla Tankó), the Council of the Faculty of Arts and Social Sciences at the University of Debrecen resolved to found Debrecen Summer School on May 9, 1927. Their purpose with the new institution was to popularize Hungarian as the language of a “small” nation in a world in which, as Hankiss put it, “nations are so intertwined that it would be a hopeless and harmful endeavor to pick out certain thicker lines, single national threads, to the detriment of the whole fabric.” To quote Professor Hankiss again, getting to know the long-suffering Central Europe with any degree of depth “may as well start with getting to know Hungary… given that the history and cultural life of Hungary incorporate a large part of the nations and values of Europe along the Danube River.”

Eighty years later, on June 23, 2007, the Association of Hungarian Heritage and Europe declared in the great assembly hall of the Hungarian Academy of Sciences that “Debrecen Summer School’s service to preserve the Hungarian language” makes it worthy of receiving the Hungarian Heritage Award. The same year the 80-year-old institution was awarded the Pro Urbe Award of the city of Debrecen. Is this a Hungarian success story? One from Debrecen? Probably more than either of them. It is a Debrecen initiative launched in the spirit of university integration and internationality. In the past nine decades, DSS has grown to assume nearly world-wide status and shown examples of good practice to several similar ventures. At the same time, it has gone to great lengths to remain a torchbearer of the Hungarian language and culture both inside and outside the present-day borders.

DSS as a Language School for Foreigners

Unique among Hungary's similar language institutions, this summer school draws upon a great and long-standing tradition. Established in 1927, it has grown to become the biggest Hungarian summer school. Each year more than 1,000 students from 30-40 countries are taught by a team of about 50 experienced instructors who specialize in teaching Hungarian to foreigners.

Debrecen Summer School Involved in Diffusing Knowledge of Hungarian Culture

Debrecen Summer School specializes in teaching Hungarian as a foreign language and diffusing knowledge of Hungarian culture. Its mission is to help its students pursue specific aspects of the Hungarian language and culture in depth. Disseminating the cultural values of any given nation is an inalienable part of teaching that nation’s language. Consequently, the cultural programs offered at Debrecen Summer School’s courses greatly contribute to the success of the primary task, teaching Hungarian. That is why most of our courses include events which serve to provide entertainment value as well as information about Hungarian culture and also opportunities to study the language in an informal way.

DSS as a Practice Venue for Trainee Teachers

Exploiting its unique position, DSS aims at taking an increasing role in the training of university students who pursue a career in teaching Hungarian as a foreign language. In accordance with an agreement with Károli Gáspár University of the Reformed Church, would-be teachers studying at that institution can do training practice at DSS’s courses as of 2011. The purpose of the training practice is to provide trainees with practical teaching skills (e.g. lesson preparation and planning, classroom management, teacher’s roles, surveys, and research). It also includes presenting a deeper knowledge of the field of education (e.g. school life and management) as well as efforts to train students in the assessment, development, and research of the learning process so that they can perform more efficiently in their future jobs.

Meet the Staff of the Debrecen Summer School
Staff

Dr. Péter Szaffkó
Director

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Phone: 0036 52 532 594
Dr. Pál Csontos
Director of Studies

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Phone: 0036 52 532 594
Dr. Mihály Duffek
Art Director

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Phone: 0036 52 532 594
Dr. Edit Dobi
Advisor

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Phone: 0036 52 532 594
Zsófia Karácson
Office Manager - Debrecen

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Phone: 0036 52 532 594
Zoltán Siklósi
Office Manager - Budapest

E-mail: budapest@nyariegyetem.hu
Phone: 0036 30 928 65 77
Boglárka Helmeczi
Finance Manager

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Phone: 0036 52 532 594
Judit Kulcsár
Coordinator, German Desk

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Phone: 0036 52 532 594
Dorina Varga
Coordinator

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Phone: 0036 52 532 594
András Veréb
Coordinator, English Desk

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Phone: 0036 52 532 594


CONTACTS
Debrecen Summer School
Postal Address: H-4010 Debrecen, HUNGARY, PO BOX. 35.
Phone: +36 52 532 594
Fax: +36 52 532 595
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu

Our Latest News

Scholarship Opportunities for summer 2014

2014-04-13

We are pleased to announce that Debrecen Summer School continues to offer scholarships sponsored by its chief partners for DSS summer courses.


Publications by Partners of Debrecen Summer School

2014-04-11

Debrecen Summer School is happy to announce that, as of lately, and in addition to our own teaching material, we can also offer publications by some of our partners for distribution, which prove to be really beneficial for learners of the Hungarian language.


Ifjúsági táborok

2014-03-19

A Debreceni Nyári Egyetem és partnerei nyári ifjúsági táborokat szervez július és augusztus folyamán. A programok történelmi hagyományokra, emlékeinkre, valamint a természeti örökség megőrzésére irányulnak.


A Debreceni Nyári Egyetem partnerei:

Akadémiai Kiadó
Best Western Hotel Kálvin*** Debrecen
Bridge Language Study House
Campus Étterem, Debrecen
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata
ECOSE.org
FAG
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
HUNÉP KLK Hotel Zrt.
Hungarian Translations Services
Institute for Cultural Diplomacy
Litográfia Nyomda
Magyar Ösztöndíj Bizottság
Magyar-Osztrák Akció Alapítvány
MOZAiKON.HU
Nagyerdei Étterem
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága
People Team Alapítvány
SummerSchoolsinEurope.eu
Tempus
The Debrecen Sun
TIGÁZ Zrt.
Tourinform Debrecen
Über die Sommeruniversität Debrecen
Die Sommeruniversität Debrecen

Am 9. Mai 1927 gründete die Geisteswissenschaftliche Fakultät der Universität Debrecen auf Anraten der drei Professoren János Hankiss, Rezső Milleker und Béla Tankó die Sommeruniversität Debrecen. Ziel dieser Einrichtung war es, die ungarische Sprache als Sprache einer „kleinen” Nation in einer solchen Welt beliebter zu machen, in der nach den Worten von János Hankiss „die Nationen so sehr ineinander verwebt sind, dass es hoffnungslos und falsch wäre, einzelne starke Fäden, selbständige Nationen, herauszuheben.” Er war es auch, der sagte, dass der weitläufige Bekanntheitsgrad Mitteleuropas so viel gelitten hatte. „Es könnte mit dem Kennenlernen Ungarns beginnen... Denn gerade Ungarns Geschichte und Kultur umfasst im Donaugebiet viele europäische Nationen und deren Werte.

80 Jahre später, am 23. Juni 2007 erklärte das Ungarische Erbe und der Verein Europa im Festsaal der Ungarischen Wissenschaftlichen Akademie, dass die „Sommeruniversität Debrecen aufgrund ihres Werkes zum Erhalt der ungarischen Sprache“ den Titel des Ungarischen Erbes erhält. Im gleichen Jahr erhielt unser seit 80 Jahren funktionierendes Institut den Pro Urbe Preis der Stadt Debrecen. Ungarische Erfolgsgeschichte? Oder vielleicht Debrecener Erfolgsgeschichte? Wahrscheinlich mehr als das beides. In Debrecen initiiert im Zeichen der universitas und des Internationalismus, in den letzten neun Jahrzehnten zu Weltgröße herangewachsen, diente es als Beispiel für mehrere ähnliche Institutionen und hatte stets zum Ziel, die Flamme der ungarischen Sprache und Kultur innerhalb und außerhalb der Grenzen zu bewahren.

Die Sommeruniversität Debrecen als ungarische Sprachschule für Ausländer

Unter den inländischen Instituten, die Ungarisch als Fremdsprache lehren, verfügt unsere Einrichtung über die größten Traditionen: Sie besteht seit 1927 und gilt auch heute noch als größte der Institutionen mit diesem Profil. Jährlich werden mehr als 1000 Lernende aus 30-40 Ländern von 50 anerkannten Sprachlehrern unterrichtet, die über wesentliche Erfahrungen im Unterricht der ungarischen Sprache als Fremdsprache verfügen.

Die Sommeruniversität Debrecen als Vermittler der ungarischen Kultur

Die Sommeruniversität Debrecen beschäftigt sich mit dem Unterricht der ungarischen Sprache und mit der Verbreitung der ungarischen Kultur. Ziel ist es, den Interessenten bei der Erweiterung ihres Wissens über die ungarische Sprache und Kultur zu helfen. Sprachunterricht ohne Einbindung der kulturellen Werte einer Nation ist undenkbar. Daher sorgen an der Sommeruniversität Debrecen die empfohlenen kulturellen Programme dafür, dass die Sprachvermittlung auf einem höchstmöglichen Niveau erfolgt. So werden während der meisten Kurse solche Programme veranstaltet, bei denen durch aktive Freizeitgestaltung das Kennenlernen der ungarischen Kultur und das Sprachlernen in ungebundener Form unterstützt wird.

Die Sommeruniversität Debrecen als Praktikantenstelle für Pädagogen

Die Sommeruniversität Debrecen möchte ihre spezielle Situation nutzen und eine möglichst große Rolle in der praktischen Ausbildung zukünftiger Pädagogen spielen, die den Beruf des Ungarischlehrers ergreifen wollen. Nach der 2011 getroffenen Vereinbarung mit der Reformierten Universität Gaspar Karoli, werden die Lehramtspraktikanten ihr berufliches Praktikum an der Sommeruniversität Debrecen absolvieren können. Ziel dieses Praktikums ist es, dass die Lehramtsstudenten mit jenen Tätigkeiten vertraut gemacht werden, die rund um das Lehrerdasein erfüllt werden müssen (wie z. B. die Vorbereitung auf den Unterricht), wie auch den Studenten die Möglichkeit zu geben, praktische Erfahrungen und Routine für ihre weitere Entwicklung und Forschung zu sammeln.
- - -
Personal

Dr. Péter Szaffkó
Direktor

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Dr. Pál Csontos
Direktor für Studienangelegenheiten

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Dr. Mihály Duffek
Kunstdirektor

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Dr. Edit Dobi
Assistentin für Studienangelegenheiten

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Zsófia Karácson
Büroleiterin - Debrecen

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Zoltán Siklósi
Büroleiter - Budapest

E-mail: budapest@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 30 928 65 77
Boglárka Helmeczi
Finanzmanagerin

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Judit Kulcsár
Koordinatorin, Referentin für Deutsch

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Dorina Varga
Koordinatorin

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
András Veréb
Koordinator, Referent für Englisch

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594


KONTAKT
Sommeruniversität Debrecen
Adress: H-4010 Debrecen, UNGARN, PO BOX. 35.
Telefon: +36 52 532 594
Fax: +36 52 532 595
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu

Latest NewsStipendiumsmöglichkeiten für die Sommerkurse 2014

2014.04.13.

Wir möchten Sie hiermit mit Freude darüber informieren, daß die Sommeruniversität Debrecen auch dieses Jahr verschiedene Stipendien für die Sommerkurse anbietet, deren Sponsoren die Partner unseres Instituts sind.


Veröffentlichungen der Partner der Sommeruniversität Debrecen

2014.04.11.

Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, daß die Sommeruniversität Debrecen neben der eigenen Lehrmaterial Hungarolingua auch weitere Sprachbücher von verschiedenen Buchverlagen vertreibt, die eine weitere Hilfe beim Sprachenlernen sein können.


Ifjúsági táborok

2014.03.19

A Debreceni Nyári Egyetem és partnerei nyári ifjúsági táborokat szervez július és augusztus folyamán. A programok történelmi hagyományokra, emlékeinkre, valamint a természeti örökség megőrzésére irányulnak.


A Debreceni Nyári Egyetem partnerei:

Akadémiai Kiadó
Best Western Hotel Kálvin*** Debrecen
Bridge Language Study House
Campus Étterem, Debrecen
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata
ECOSE.org
FAG
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
HUNÉP KLK Hotel Zrt.
Hungarian Translations Services
Institute for Cultural Diplomacy
Litográfia Nyomda
Magyar Ösztöndíj Bizottság
Magyar-Osztrák Akció Alapítvány
MOZAiKON.HU
Nagyerdei Étterem
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága
People Team Alapítvány
SummerSchoolsinEurope.eu
Tempus
The Debrecen Sun
TIGÁZ Zrt.
Tourinform Debrecen