PROGRAMJAINK
Kapcsolattartás a világ magyarságával
Konferenciák

NeMaMaT III. Nemzetközi Konferencia
2014. július 20–25.
Debrecen, Magyarország

A Debreceni Nyári Egyetem örömmel hirdeti meg a külföldön élő és dolgozó nem magyar anyanyelvű magyartanárok (NeMaMaT) III. Nemzetközi Konferenciáját, amelyet 2014. július 20. és 25. között rendezünk meg Debrecenben a hagyományos magyar nyelv és kultúra nyári kurzus 1. hetében.

További információ >>
Jelentkezési lap >>


Central Europe and the English-Speaking World - An International Conference
28-31 July 2014
Debrecen, Hungary

Debrecen Summer School is pleased to announce the 2nd International Conference on Central Europe and the English-Speaking World which is scheduled to take place in Debrecen between 28-31 July 2014, in the peak period of Debrecen Summer School’s most popular, classic course of Hungarian language and culture.

További információ >>
Jelentkezési lap >>

Európai Uniós és hazai projektekben is részt veszünk
Projektek

A Debreceni Nyári Egyetem folyamatosan figyelemmel kíséri az Európai Uniós tagállamok részére meghirdetett kulturális programokat, amelyek többek között a nyelvi és kulturális sokszínűséget népszerűsítik és támogatják. Fontosnak tartjuk, hogy a több mint 40 országból ideérkező hallgatók oktatásához kapcsolódó tevékenységünk tükrözze a legújabb közösségi irányvonalakat.

Who Learns Our Languages? (2014-2015)
A Nemzetközi Visegrádi Alaptól elnyert pályázat, amelyben koordinátorként cseh, szlovák és lengyel partnerekkel vizsgáljuk meg, hogy kik tanulják a magyart, szlovákot, csehet és lengyelt mint idegen nyelvet. A projekt honlapja itt érhető el.

PractiCAL (2011-2013)
A nyelvtanítás módszertana általában véve is kiemelt szempont intézményünk számára. Ezért örömmel vettünk részt egy olyan kétéves európai programban, amelynek keretén belül az ún. „kevésbé széles körben használt” nyelvek tanításának módszereit figyelhettük meg. A hat ország (Görögország, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Románia, Törökország) részvételével megvalósult projekt címe: PractiCAL: Practising Culture and Language.
A projekt rövid leírása letölthető innen.
A projekt facebook oldala itt elérhető.

Revealing Solidarity (2012-2013)
A több mint 15 európai ország részvételével megrendezésre kerülő izgalmas program központi eseményét Debrecenben szerveztük meg 2012 májusában. A részletekről itt tájékozódhat.

2inPhil (2011-2012)
A 2inPhil című Európai Uniós programra örömmel fogadtuk el a főszervező ECOSE.org meghívását.

Grundtvig műhely (2010)
A Debreceni Nyári Egyetem nagy fontosságot tulajdonít annak, hogy a határon túli magyar közösségek oktatási tevékenységeit módszertani képzések szervezésével segítse. Ez a törekvés mindenekelőtt Európai Uniós projektek támogatásával valósult meg. Ennek első példájaként 2010 őszén a Grundtvig-program támogatásával kerülhetett sor "Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben" című projektre. A projekt honlapját megtekintheti itt.
- - -
Partner PartiFeltöltés alatt
ELÉRHETŐSÉGEINK
Debreceni Nyári Egyetem
Levelezési cím: H-4010 Debrecen, Pf. 35.
Telefon: +36 52 532 594
Fax: +36 52 532 595
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu

Legfrissebb híreink

Nyári ösztöndíj lehetőségek

2014-04-13

Örömmel értesítjük, hogy a Debreceni Nyári Egyetem idén is meghirdeti a nyári kurzusokra szóló ösztöndíj-programját, amelynek fő támogatói az intézmény partnerei.


Partner kiadók kiadványai

2014-04-11

Örömmel értesítjük a kedves érdeklődőket, hogy a Debreceni Nyári Egyetem saját tananyagain kívül a partner kiadók néhány kiadványát is forgalmazza, melyek a nyelvtanulók nagy segítségére lehetnek.


Ifjúsági táborok

2014-03-19

A Debreceni Nyári Egyetem és partnerei nyári ifjúsági táborokat szervez július és augusztus folyamán. A programok történelmi hagyományokra, emlékeinkre, valamint a természeti örökség megőrzésére irányulnak.


A Debreceni Nyári Egyetem partnerei:

Akadémiai Kiadó
Best Western Hotel Kálvin*** Debrecen
Bridge Language Study House
Campus Étterem, Debrecen
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata
ECOSE.org
FAG
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
HUNÉP KLK Hotel Zrt.
Hungarian Translations Services
Institute for Cultural Diplomacy
Litográfia Nyomda
Magyar Ösztöndíj Bizottság
Magyar-Osztrák Akció Alapítvány
MOZAiKON.HU
Nagyerdei Étterem
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága
People Team Alapítvány
SummerSchoolsinEurope.eu
Tempus
The Debrecen Sun
TIGÁZ Zrt.
Tourinform Debrecen
Organizing conferences and events
Conferences

NeMaMaT 3rd International Conference
July 20–25, 2014
Debrecen, Hungary

Debrecen Summer School is pleased to announce the 3rd International Conference of Hungarian teachers living and working abroad (NeMaMaT), which is scheduled to take place in Debrecen, July 20 to 25, 2014, in the first week of DSS’s classic course on Hungarian language and culture.

Further Information >>
Application Form >>


Central Europe and the English-Speaking World - An International Conference
28-31 July 2014
Debrecen, Hungary

Debrecen Summer School is pleased to announce the 2nd International Conference on Central Europe and the English-Speaking World which is scheduled to take place in Debrecen between 28-31 July 2014, in the peak period of Debrecen Summer School’s most popular, classic course of Hungarian language and culture.

Further Information >>
Application Form >>

E.U. and domestic projects
Projects

Debrecen Summer School pays close attention to the calls for cultural projects of E.U. member states, particularly those that promote and support linguistic and cultural diversity, among other things. We consider it important that all the activities associated with teaching our students from more than 40 countries reflect the most recent trends in community development.

Who Learns Our Languages? (2014-2015)
The aim of the project, supported by International Visegrad Fund, is to analyse the current status of the instruction and acquisition of the V4 languages in the V4 countries. We plan to make a survey of the study of Czech as a foreign language in the Czech Republic, Hungarian in Hungary, Polish in Poland and Slovak in Slovakia. You can visit the project’s website here.

PractiCAL (2011-2013)
Language-teaching methodology has always been regarded as an issue of great significance at our institution. Therefore, it was our pleasure to be able to join a two-year European project which aims to explore the methodologies of teaching the so called “less-widely used” languages. A joint effort by six countries (Greece, Hungary, Italy, Poland, Romania, and Turkey), the project is titled PractiCAL: Practicing Culture and Language.
For further information please download the short project description here.
The Facebook page of the project can be found here

Revealing Solidarity (2012-2013)
The main event of the fascinating program, which involved more than 15 European countries, took place in Debrecen in May 2012.

2inPhil (2011-2012)
2inPhil attempted to redefine town twinning and explore its future potential from a novel approach. Debrecen Summer School was honoured to be invited by the main organizer, ECOSE.org.

Grundtvig workshop (2010)
Debrecen Summer School considers it a high-priority issue to facilitate the educational activities of Hungarian communities beyond the borders by organizing workshops and training courses on methodology. This endeavour has mainly been realized by means of EU project funding. The first DSS event of this nature took place in the fall of 2010 with the support of the Grundtvig program. The project was given the title Preserving Mother-Tongue Culture in a Foreign-Language Environment. You can visit the project’s website here.
- - -
Partner Party

Under Construction
CONTACTS
Debrecen Summer School
Postal Address: H-4010 Debrecen, HUNGARY, PO BOX. 35.
Phone: +36 52 532 594
Fax: +36 52 532 595
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu

Our Latest News

Scholarship Opportunities for summer 2014

2014-04-13

We are pleased to announce that Debrecen Summer School continues to offer scholarships sponsored by its chief partners for DSS summer courses.


Publications by Partners of Debrecen Summer School

2014-04-11

Debrecen Summer School is happy to announce that, as of lately, and in addition to our own teaching material, we can also offer publications by some of our partners for distribution, which prove to be really beneficial for learners of the Hungarian language.


Ifjúsági táborok

2014-03-19

A Debreceni Nyári Egyetem és partnerei nyári ifjúsági táborokat szervez július és augusztus folyamán. A programok történelmi hagyományokra, emlékeinkre, valamint a természeti örökség megőrzésére irányulnak.


A Debreceni Nyári Egyetem partnerei:

Akadémiai Kiadó
Best Western Hotel Kálvin*** Debrecen
Bridge Language Study House
Campus Étterem, Debrecen
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata
ECOSE.org
FAG
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
HUNÉP KLK Hotel Zrt.
Hungarian Translations Services
Institute for Cultural Diplomacy
Litográfia Nyomda
Magyar Ösztöndíj Bizottság
Magyar-Osztrák Akció Alapítvány
MOZAiKON.HU
Nagyerdei Étterem
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága
People Team Alapítvány
SummerSchoolsinEurope.eu
Tempus
The Debrecen Sun
TIGÁZ Zrt.
Tourinform Debrecen
Kontakt mit dem Ungarischtum der Welt
Konferenzen

III. Internationale Konferenz NeMaMaT
20-25. Juli 2013
Debrecen, Ungarn

Die Sommeruniversität Debrecen freut sich, die III. Internationale Konferenz für im Ausland lebende nicht ungarische Ungarischlehrer - (NeMaMaT) vom 20. bis 25. Juli 2014 - während der ersten Woche des traditionellen ungarischen Sprachkurses organisieren zu dürfen.

Weitere Informationen >>
Anmeldeformular >>


Central Europe and the English-Speaking World - An International Conference
28-31 July 2014
Debrecen, Hungary

Debrecen Summer School is pleased to announce the 2nd International Conference on Central Europe and the English-Speaking World which is scheduled to take place in Debrecen between 28-31 July 2014, in the peak period of Debrecen Summer School’s most popular, classic course of Hungarian language and culture.

Weitere Informationen
Anmeldeformular >>

Wir nehmen auch an Projekten der Europäischen Union und an inländischen Projekten teil
Projekte

Die Debrecener Sommeruniversität verfolgt stets die ausgeschriebenen Kulturprogramme der Eurpäischen Union für Mitgliedsstaaten, die unter anderem die Vielfältigkeit der Kulturen und Sprachen unterstützen. Wir halten es für wichtig, dass unser Unterricht der aus 40 Ländern stammenden Hörer unserer Kurse die neuesten gesellschaftlichen Richtungslinien widerspiegelt.

Who Learns Our Languages? (2014-2015)
Projekt des Internationalen Visegrad Fonds (IVF), in dem wir als Koordinator gemeinsam mit tschechischen, slowakischen und polnischen Partnern erforschen, welche Personengruppen Ungarisch, Slowakisch, Tschechisch und Polnisch als Fremdsprache lernen. Zur Homepage des Projektes link >>

PractiCAL (2011-2013)
Die Methodik des Sprachunterrichts allgemein nimmt eine wichtige Stellung in unserem Institut ein. Daher nehmen wir mit Freude an solch einem zweijährigen europäischen Programm teil, in dessen Rahmen die Lehrmethoden der sogenannten „in wenig Kreisen gesprochenen” Sprachen untersucht werden. Der Titel des Projekts, an dem sechs Länder teilnehmen (Griechenland, Polen, Ungarn, Italien, Rumänien, Türkei), lautet PractiCAL: Practising Culture and Language.

Revealing Solidarity (2012-2013)
Das aufregende Ereignis, an dem 15 europäische Länder teilnehmen werden, organisieren wir im Mai 2012 in Debrecen.

2inPhil (2011-2012)
der Europäischen Union ab, das sich mit dem neuen Begriff und der Zukunft der Partnerstädte beschäftigt und zu dem wir gern die Einladung der hauptorganisierenden ECOSE angenommen haben.

Grundtvig műhely (2010)
Die Debrecener Sommeruniversität hält es für wichtig, den ungarischen Gemeinden außerhalb der Landesgrenzen bei ihren Unterrichtsaktivitäten mit der Durchführung von Weiterbildungen zur Methodik zu helfen. Dieses Bestreben wird vor allem mithilfe von Projekten der Europäischen Union verwirklicht. Das erste Beispiel dafür ist das Projekt „Die Erhaltung der muttersprachlichen Kultur in fremdsprachlicher Umgebung“ das mit Unterstützung des Grundtvig-Programms im Herbst 2010 statt fand. link >>

- - -
Partner Party

Under Construction
KONTAKT
Sommeruniversität Debrecen
Adress: H-4010 Debrecen, UNGARN, PO BOX. 35.
Telefon: +36 52 532 594
Fax: +36 52 532 595
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu

Latest NewsStipendiumsmöglichkeiten für die Sommerkurse 2014

2014.04.13.

Wir möchten Sie hiermit mit Freude darüber informieren, daß die Sommeruniversität Debrecen auch dieses Jahr verschiedene Stipendien für die Sommerkurse anbietet, deren Sponsoren die Partner unseres Instituts sind.


Veröffentlichungen der Partner der Sommeruniversität Debrecen

2014.04.11.

Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, daß die Sommeruniversität Debrecen neben der eigenen Lehrmaterial Hungarolingua auch weitere Sprachbücher von verschiedenen Buchverlagen vertreibt, die eine weitere Hilfe beim Sprachenlernen sein können.


Ifjúsági táborok

2014.03.19

A Debreceni Nyári Egyetem és partnerei nyári ifjúsági táborokat szervez július és augusztus folyamán. A programok történelmi hagyományokra, emlékeinkre, valamint a természeti örökség megőrzésére irányulnak.


A Debreceni Nyári Egyetem partnerei:

Akadémiai Kiadó
Best Western Hotel Kálvin*** Debrecen
Bridge Language Study House
Campus Étterem, Debrecen
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata
ECOSE.org
FAG
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
HUNÉP KLK Hotel Zrt.
Hungarian Translations Services
Institute for Cultural Diplomacy
Litográfia Nyomda
Magyar Ösztöndíj Bizottság
Magyar-Osztrák Akció Alapítvány
MOZAiKON.HU
Nagyerdei Étterem
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága
People Team Alapítvány
SummerSchoolsinEurope.eu
Tempus
The Debrecen Sun
TIGÁZ Zrt.
Tourinform Debrecen