Tanuljon kurzusainkon saját fejlesztésű tananyagainkból!
Tankönyvek

A Hungarolingua Basic című könyv olyan külföldieknek szól, akik korábban még soha nem tanultak magyar nyelvet. A kétnyelvű munka angol közvetítéssel magyarázza a legalapvetőbb szókincset és nyelvtani szabályokat. Egyszerű szituációi képessé teszik a nyelvtanulót arra, hogy a tanultakat valódi kommunikációs helyzetekben is alkalmazza.

A Debreceni Nyári Egyetem 1991-ben jelentette meg Hungarolingua című tananyag- sorozatának első darabjait. Tanfolyamaink oktatási struktúrája ezekre az egynyelvű, korszerű szemléletű könyvekre épül. A kezdőknek és a középhaladóknak szóló Hungarolingua 1 és 2 oktatócsomag a nyelvkönyv mellett nyelvtani munkafüzetet, DVD-t és a szituációkat feldolgozó munkafüzetet, a hangképzés elsajátítását és a szövegértést segítő audio CD-t és munkafüzetet, négynyelvű szótárfüzetet, tesztet és megoldókulcsot tartalmaz. A haladóknak szóló Hungarolingua 3 tananyag a nyelvkönyv mellett audio CD-ket és nyelvtani munkafüzetet foglal magába.

Mivel a tananyagsorozat nem használ közvetítő nyelvet, szükségesnek látszik a magyar nyelvtan szabályait külön kötetben közreadni. A Hungarolingua Grammatica, a Gyakorlati magyar nyelvtan kitűnő összefoglalását adja a magyar hangtan, alaktan és mondattan szabályainak, nagymértékben megkönnyítve ezzel az indoeurópai nyelvek struktúráitól eltérő nyelvünk elsajátítását. A Grammatica eddig hét nyelven - magyarul, angolul, németül, olaszul, franciául, japánul és észtül - jelent meg. A magyar hangképzés, ritmus és intonáció elsajátításában kíván segítséget nyújtani az angol, német olasz és finn anyanyelvűek számára készült, az adott nyelv fonetikai sajátosságait figyelembe vevő Hungarolingua Fonetika sorozat.

Megrendelés:
Töltse ki az internetről letöltött megrendelőlapot, és küldje el címünkre e-mailen, faxon, vagy postán. Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot, és a megrendelés visszaigazolásakor megadja a postázási lehetőségeket. A postaköltség a megrendelt könyvek súlyától és a postázás gyorsaságától függ. A fizetési lehetőségeket a megrendelőlapon találja. A megrendelt tananyagot akkor postázzuk, amikor a teljes összeg megjelenik a bankszámlánkon.

Megrendelő letöltése
Könyvkatalógus

A tankönyveket kiegészítő anyagaink
Gyakorló könyvek

A nyelvórák - különösen a felsőbb szinteken - nem korlátozódhatnak a szövegek olvasására és a nyelvtani gyakorlatokra. Az órák sokoldalúbbá tétele érdekében indítottuk el Hungarolingua Gyakorlókönyvek című sorozatunkat. A Nem csak novellák a jelenkor és a közelmúlt magyar kisprózájának húsz alkotásán keresztül segíti a külföldieket a magyar szókincs gazdagabbá tételében, egyes nyelvtani jelenségek elsajátításában. A Fülelő hallott szövegek megértésének gyakoroltatásával segíti a hallgatókat egyrészt a mindennapi kommunikációban, másrészt a szóbeli nyelvvizsgára való felkészülésben. Az Igéző elsősorban haladó és felsőfokú diákok számára kínál gyakorlatokat az igekötős igék témakörében. Az Igézőhöz megjelent magyar-angol és magyar-német szójegyzék, az Igéző-szótár, lehetővé teszi a könyv használatát alacsonyabb szinten is. A Szemezgető különböző szintű gyakorlatokat tartalmaz olvasott szövegek feldolgozására. Az Igék rövid, közérthető leírásokkal, gyakorlati megjegyzésekkel törekszik rendszerezni az igével kapcsolatos grammatikai szabályokat. A Ragozó 66 magyar igeragozási táblázatból áll, melyek több mint 600 magyar ige minden ragozott alakját tartalmazzák rendszerszerűen. A Magyar üzleti nyelvkönyv és a Munkafüzet a Magyar üzleti nyelvkönyvhöz haladók számára készült, elsődleges célja az üzleti élethez kapcsolódó lexikának, valamint írásbeli és szóbeli nyelvhasználatnak a haladó szintű elsajátíttatása. A Tudáspróba című tesztkönyv a szókincs elmélyítéséhez nyújt segítséget.

Megrendelés:
Töltse ki az internetről letöltött megrendelőlapot, és küldje el címünkre e-mailen, faxon, vagy postán. Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot, és a megrendelés visszaigazolásakor megadja a postázási lehetőségeket. A postaköltség a megrendelt könyvek súlyától és a postázás gyorsaságától függ. A fizetési lehetőségeket a megrendelőlapon találja. A megrendelt tananyagot akkor postázzuk, amikor a teljes összeg megjelenik a bankszámlánkon.

Megrendelő letöltése
Könyvkatalógus


A magyar irodalom remekei eredetiben
Klasszikusok

A nyelvtanulás magasabb szintjein is komoly gondot okoz a magyar szépirodalmi művek eredetiben történő olvasása. Ezt a gondot próbálja enyhíteni a Hungarolingua Klasszikusok sorozat, amely kitűnő magyar írók (Móricz Zsigmond, Molnár Ferenc, Örkény István, Mikszáth Kálmán) egy-egy ismert regényének átdolgozását adja közre.

Megrendelés:
Töltse ki az internetről letöltött megrendelőlapot, és küldje el címünkre e-mailen, faxon, vagy postán. Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot, és a megrendelés visszaigazolásakor megadja a postázási lehetőségeket. A postaköltség a megrendelt könyvek súlyától és a postázás gyorsaságától függ. A fizetési lehetőségeket a megrendelőlapon találja. A megrendelt tananyagot akkor postázzuk, amikor a teljes összeg megjelenik a bankszámlánkon.

Megrendelő letöltése
Könyvkatalógus
ELÉRHETŐSÉGEINK
Debreceni Nyári Egyetem
Levelezési cím: H-4010 Debrecen, Pf. 35.
Telefon: +36 52 532 594
Fax: +36 52 532 595
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu

Legfrissebb híreink

Nyári ösztöndíj lehetőségek

2014-04-13

Örömmel értesítjük, hogy a Debreceni Nyári Egyetem idén is meghirdeti a nyári kurzusokra szóló ösztöndíj-programját, amelynek fő támogatói az intézmény partnerei.


Partner kiadók kiadványai

2014-04-11

Örömmel értesítjük a kedves érdeklődőket, hogy a Debreceni Nyári Egyetem saját tananyagain kívül a partner kiadók néhány kiadványát is forgalmazza, melyek a nyelvtanulók nagy segítségére lehetnek.


Ifjúsági táborok

2014-03-19

A Debreceni Nyári Egyetem és partnerei nyári ifjúsági táborokat szervez július és augusztus folyamán. A programok történelmi hagyományokra, emlékeinkre, valamint a természeti örökség megőrzésére irányulnak.


A Debreceni Nyári Egyetem partnerei:

Akadémiai Kiadó
Best Western Hotel Kálvin*** Debrecen
Bridge Language Study House
Campus Étterem, Debrecen
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata
ECOSE.org
FAG
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
HUNÉP KLK Hotel Zrt.
Hungarian Translations Services
Institute for Cultural Diplomacy
Litográfia Nyomda
Magyar Ösztöndíj Bizottság
Magyar-Osztrák Akció Alapítvány
MOZAiKON.HU
Nagyerdei Étterem
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága
People Team Alapítvány
SummerSchoolsinEurope.eu
Tempus
The Debrecen Sun
TIGÁZ Zrt.
Tourinform Debrecen
Study at DSS’s Courses from Books Designed at DSS
Course Books

Hungarolingua Basic is designed for foreigners who have never learned Hungarian before. This bilingual work makes use of English as a mediating language to explain the most basic vocabulary and grammatical rules. Its simple situations enable the learner to put the material into practice in real-life communication.

Debrecen Summer School published the first installments of its own Hungarolingua teaching series in 1991. The structure of our courses is based on these up-to-date, monolingual books. Each set of Hungarolingua 1 and 2 - designed for beginners and intermediate students, respectively - includes a course book, a workbook, DVDs and accompanying workbooks, audio CDs for students to master pronunciation and to help improve listening skills, a glossary in four languages, as well as tests and answer keys. Recommended for advanced learners, the Hungarolingua 3 set consists of a book, audio CDs, and a grammar workbook.

Since our teaching material is monolingual, Hungarolingua Grammatica, which covers Hungarian grammar in different languages, was primarily aimed at providing a summary of rules of Hungarian phonetics and phonology, morphology, and syntax. This reference book on grammar should make it easier for our students to understand a system which is quite different from Indo-European languages. Hungarolingua Grammatica has been published in seven languages - Hungarian, English, German, French, Italian, Japanese, and Estonian. The correct Hungarian pronunciation, intonation, and rhythm can be mastered through practice with our Hungarolingua Fonetika series, which is designed for native English, German, Italian, and Finnish students. The books in these series focus specifically on potential difficulties experienced by the speakers of these languages.

How to order:
Complete the order form that you can download from our website and send it to us by e-mail, fax, or snail mail. Upon receiving your form, we will contact you to confirm your order and to inform you about the shipping options available. The cost for shipping depends on the weight of the books and/or other material you have ordered and on the speed and type of shipping service you wish to choose. Information concerning payment options is included in the order form. Your order will be shipped to you upon receipt of the full balance of payment.

Order Form
Full catalogue

Supplementary Material to the Course Books
Practice Books

Language classes - especially at advanced levels - cannot be restricted to text reading and memorizing grammar rules. Our Hungarolingua Gyakorlókönyvek series brings variety to the classroom. Nem csak novellák covers twenty short stories by contemporary Hungarian writers to help improve students' vocabulary, reading, and grammatical skills. Fülelő provides students with an opportunity to develop their listening skills for everyday conversations. It also serves as an aid to the preparation for oral exams. Igéző sets out to help upper-intermediate and advanced students by providing exercises for practicing Hungarian verbs with prefixes. In order to facilitate its use, the dictionary called Igéző-szótár (Hungarian-English and Hungarian-German) has been published. By giving the foreign equivalents of each verb and phrase, it also enables students at lower levels to use Igéző. Szemezgető contains reading comprehension exercises at various levels. Igék: Through short and clear descriptions and practical notes, the volume sets out to systematize the grammatical rules concerning verbs. The book titled Ragozó comprises 66 verb conjugation charts, systematically containing the entire paradigm of over 600 Hungarian verbs. Magyar üzleti nyelvkönyv (Business Hungarian course book) and Munkafüzet a Magyar üzleti nyelvkönyvhöz (Business Hungarian Workbook) have been created for advanced learners. Their primary objective is to help learners to acquire and refine the vocabulary (lexis) as well as written and oral Hungarian usage in business activities. The test bank titled Tudáspróba helps students to enhance and refine their lexical knowledge.

How to order:
Complete the order form that you can download from our website and send it to us by e-mail, fax, or snail mail. Upon receiving your form, we will contact you to confirm your order and to inform you about the shipping options available. The cost for shipping depends on the weight of the books and/or other material you have ordered and on the speed and type of shipping service you wish to choose. Information concerning payment options is included in the order form. Your order will be shipped to you upon receipt of the full balance of payment.

Order Form
Full catalogue

Original Masterpieces of Hungarian Literature
Hungarian Classics

Reading original Hungarian literature may be challenging even at advanced levels. That is where Hungarolingua Klasszikusok can help with adaptations of well-known works by excellent Hungarian authors like Zsigmond Móricz, Ferenc Molnár, István Örkény and Kálmán Mikszáth.

How to order:
Complete the order form that you can download from our website and send it to us by e-mail, fax, or snail mail. Upon receiving your form, we will contact you to confirm your order and to inform you about the shipping options available. The cost for shipping depends on the weight of the books and/or other material you have ordered and on the speed and type of shipping service you wish to choose. Information concerning payment options is included in the order form. Your order will be shipped to you upon receipt of the full balance of payment.

Order Form
Full catalogue

CONTACTS
Debrecen Summer School
Postal Address: H-4010 Debrecen, HUNGARY, PO BOX. 35.
Phone: +36 52 532 594
Fax: +36 52 532 595
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu

Our Latest News

Scholarship Opportunities for summer 2014

2014-04-13

We are pleased to announce that Debrecen Summer School continues to offer scholarships sponsored by its chief partners for DSS summer courses.


Publications by Partners of Debrecen Summer School

2014-04-11

Debrecen Summer School is happy to announce that, as of lately, and in addition to our own teaching material, we can also offer publications by some of our partners for distribution, which prove to be really beneficial for learners of the Hungarian language.


Ifjúsági táborok

2014-03-19

A Debreceni Nyári Egyetem és partnerei nyári ifjúsági táborokat szervez július és augusztus folyamán. A programok történelmi hagyományokra, emlékeinkre, valamint a természeti örökség megőrzésére irányulnak.


A Debreceni Nyári Egyetem partnerei:

Akadémiai Kiadó
Best Western Hotel Kálvin*** Debrecen
Bridge Language Study House
Campus Étterem, Debrecen
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata
ECOSE.org
FAG
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
HUNÉP KLK Hotel Zrt.
Hungarian Translations Services
Institute for Cultural Diplomacy
Litográfia Nyomda
Magyar Ösztöndíj Bizottság
Magyar-Osztrák Akció Alapítvány
MOZAiKON.HU
Nagyerdei Étterem
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága
People Team Alapítvány
SummerSchoolsinEurope.eu
Tempus
The Debrecen Sun
TIGÁZ Zrt.
Tourinform Debrecen
Lernen Sie mit unseren eigenentwickelten Lehrmaterialien!
Lehrbücher

Das Hungarolingua Basic Buch wurde extra für solche Ausländer entwickelt, die sich zuvor noch nicht mit dem Lernen des Ungarischen beschäftigt haben. In dem zweisprachigen Werk werden die grundlegenden grammatischen Regeln und ein Grundwortschatz mit Hilfe englischer Übersetzungen vermittelt. Durch einfache Situationen kann sich der Leser die Fähigkeit aneignen, das Gelernte in wirklichen Kommunikationen anzuwenden.

Die Sommeruniversität Debrecen veröffentlichte den ersten Teil ihrer Lehrbuchreihe Hungarolingua 1991. Unsere Unterrichtsstruktur baut auf diese modernen einsprachigen Werke auf. Hungarolingua 1 (für Anfänger) und 2 (für mäßig Fortgeschrittene) bestehen neben dem Lehrbuch je aus einem Grammatik-Arbeitsheft, zwei DVDs, einem Video-Arbeitsheft, audio CDs mit Phonetikübungen und Phonetikheft, sowie aus einem viersprachigen Wörterverzeichnis, Testblättern und einem Lösungsbuch. Hungarolingua 3, für Fortgeschrittene, besteht aus einem Lehrbuch, Arbeitsbuch und CDs mit den Texten des Buches.

Da die Lehrbuchserie keine Vermittlungssprache verwendet, hat es sich als nötig eigenen Buch darzustellen. Hungarolingua Grammatica ist also eine systematische Darstellung der ungarischen Grammatik, Phonologie, Morphologie und Syntax. Betont werden im Buch diejenigen Strukturen, die sich von den indoeuropäischen Strukturen unterscheiden. Hungarolingua Grammatica ist bis jetzt auf 7 Sprachen (Ungarisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Estnisch) erschienen. Der Zweck von Hungarolingua Fonetika besteht darin, die Besonderheiten der ungarischen Lautbildung, Intonation und des Sprachrhythmuses zu vermitteln. Die Phonetik-Reihe hat vier verschiedene Versionen: jeweils eine für deutsche, englische, italienische und finnische Muttersprachler.

Bestellung:
Füllen Sie die vom Internet heruntergeladene Bestellformular aus, und schicken Sie sie an uns via E-Mail, Fax oder Post zu. Unser Kollege nimmt den Kontakt mit Ihnen auf, und sagt bei der Rückbestätigung über die Lieferungsmöglichkeiten Bescheid. Die Postgebühr hängt vom Gewicht der bestellten Bücher und die Geschwindigkeit der Lieferung ab. Die Zahlungsmöglichkeiten finden Sie auf der Bestellformular. Wenn der Betrag auf unser Konto eingeht, senden wir die Bücher gleich zu.


Bestellformular
Buchkatalog

Zusätzliche Lehrmaterialien
Übungsbücher

Die Sprachstunden, besonders auf höheren Stufen, können sich nicht nur auf das Lesen von Texten und auf die Grammatik beschränken. Um den Unterricht vielfaltiger gestalten zu können, haben wir die Serie Hungarolingua Gyakorlókönyvek veröffentlicht. Nem csak novellák enthält Übungen zum Leseverstehen, zum Wortschatz und zur Grammatik aufgrund von 20 Texten aus der ungarischen Kurzprosa des 20. Jahrhunderts. Fülelő konzentriert sich auf das Hörverstehen, dadurch erleichtert es den Sprachlernenden die tägliche Kommunikation auf Ungarisch. Das Buch bietet auch Hilfe bei der Vorbereitung auf mündliche Sprachprüfungen. Igéző bietet in erster Linie für Fortgeschrittene und die Oberstufe Übungen zu Verben mit Präfixen. Dazu ist das Igéző-szótár in zwei Versionen erschienen (Wörterbuch Ungarisch-Deutsch und Ungarisch-Englisch), was die Verwendung des Übungsbuches auch auf niedrigerem Lernerniveau ermöglicht. Szemezgető bietet Übungen zum Leseverstehen auf verschiedenen Stufen. Igék stellt die grammatikalischen Regeln rund um die Verben durch kurze, einfache Erklärungen und praktische Hinweise dar. Das Buch Ragozó enthält 66 Tabellen, die das volle Paradigma von über 600 ungarischen Verben systematisch aufführen. Magyar üzleti nyelvkönyv (Business-Ungarisch) und Munkafüzet a Magyar üzleti nyelvkönyvhöz (Arbeitsheft zum Business-Ungarisch Lehrbuch): das Lehrwerk ist auf Fortgeschrittene zugeschnitten, das primäre Ziel des Lehrwerks ist es, dem Lerner geschäftsbezogene Lexik beizubringen, sowie Schreib- und Sprechfertigkeiten auf fortgeschrittener Stufe zu fördern.

Bestellung:
Füllen Sie die vom Internet heruntergeladene Bestellformular aus, und schicken Sie sie an uns via E-Mail, Fax oder Post zu. Unser Kollege nimmt den Kontakt mit Ihnen auf, und sagt bei der Rückbestätigung über die Lieferungsmöglichkeiten Bescheid. Die Postgebühr hängt vom Gewicht der bestellten Bücher und die Geschwindigkeit der Lieferung ab. Die Zahlungsmöglichkeiten finden Sie auf der Bestellformular. Wenn der Betrag auf unser Konto eingeht, senden wir die Bücher gleich zu.

Bestellformular
Buchkatalog

Ungarische Literatur in Kurzfassung
Klassiker

Sogar auf den höheren Stufen des Sprachenlernens bereitet es große Probleme, ungarischsprachige Literatur zu lesen. Durch die Veröffentlichung der Hungarolingua Klassiker möchten wir dieses Problem ereichtern. Die Reihe beinhaltet vereinfachte und im Wortschatz reduzierte Ausgaben von klassischen Werken der ungarischen Literatur: je einen Roman von Zsigmond Móricz, Ferenc Molnár, István Örkény und Kálmán Mikszáth.

Bestellung:
Füllen Sie die vom Internet heruntergeladene Bestellformular aus, und schicken Sie sie an uns via E-Mail, Fax oder Post zu. Unser Kollege nimmt den Kontakt mit Ihnen auf, und sagt bei der Rückbestätigung über die Lieferungsmöglichkeiten Bescheid. Die Postgebühr hängt vom Gewicht der bestellten Bücher und die Geschwindigkeit der Lieferung ab. Die Zahlungsmöglichkeiten finden Sie auf der Bestellformular. Wenn der Betrag auf unser Konto eingeht, senden wir die Bücher gleich zu.

Bestellformular
Buchkatalog

KONTAKT
Sommeruniversität Debrecen
Adress: H-4010 Debrecen, UNGARN, PO BOX. 35.
Telefon: +36 52 532 594
Fax: +36 52 532 595
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu

Latest NewsStipendiumsmöglichkeiten für die Sommerkurse 2014

2014.04.13.

Wir möchten Sie hiermit mit Freude darüber informieren, daß die Sommeruniversität Debrecen auch dieses Jahr verschiedene Stipendien für die Sommerkurse anbietet, deren Sponsoren die Partner unseres Instituts sind.


Veröffentlichungen der Partner der Sommeruniversität Debrecen

2014.04.11.

Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, daß die Sommeruniversität Debrecen neben der eigenen Lehrmaterial Hungarolingua auch weitere Sprachbücher von verschiedenen Buchverlagen vertreibt, die eine weitere Hilfe beim Sprachenlernen sein können.


Ifjúsági táborok

2014.03.19

A Debreceni Nyári Egyetem és partnerei nyári ifjúsági táborokat szervez július és augusztus folyamán. A programok történelmi hagyományokra, emlékeinkre, valamint a természeti örökség megőrzésére irányulnak.


A Debreceni Nyári Egyetem partnerei:

Akadémiai Kiadó
Best Western Hotel Kálvin*** Debrecen
Bridge Language Study House
Campus Étterem, Debrecen
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata
ECOSE.org
FAG
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
HUNÉP KLK Hotel Zrt.
Hungarian Translations Services
Institute for Cultural Diplomacy
Litográfia Nyomda
Magyar Ösztöndíj Bizottság
Magyar-Osztrák Akció Alapítvány
MOZAiKON.HU
Nagyerdei Étterem
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága
People Team Alapítvány
SummerSchoolsinEurope.eu
Tempus
The Debrecen Sun
TIGÁZ Zrt.
Tourinform Debrecen